KONTAKTY

výroba reklam a světelných log
Rýnovická 59
Jablonec nad Nisou 46601
tel: +420 601327926
napište nám

ANKETA

Jste spokojeni s našima službama?

Velice moc Velice moc 55% Strašně moc Strašně moc 29% Nemnoho Nemnoho 7% Vůbec Vůbec 9%

Pracovní doba:

Po - Pá 8-18h

So - 8-13h

email:loga-reklamy@seznam.cz


Obchodní podmínky a reklamační »
Reklamační řád

 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení 

 

1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi firmou René Chlebík(dále jen Prodávající) a spotřebitelem (dále jen Kupující), který zakoupil zboží od Prodávajícího prostřednictvím e shopu www.loga-reklamy.cz, nebo v jeho provozovně.

2. Tento reklamační řád, jakož i postupy v něm neuvedené se řídí občanskoprávními předpisy ČR, zejména Občanským zákonem a Zákonem na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. 

3. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího a předložit záruční list, byl li mu Prodávajícím vystaven.

4. Záruční doba konkrétního zboží je uvedena v záručním listu ke zboží a začíná běžet datem vystavení záručního dokladu

5. Datem zahájení reklamačního řízení se míní datum fyzického přijetí reklamované věci se všemi náležitosmi v provozovně Prodávajícího

 

II.   Poškození zboží při přepravě

 

1. Poškození zboží vzniklé při přepravě zboží není předmětem reklamace a kupující musí takové poškození uplatnit u dopravce

2. Vykazuje li balík jakékoli známky poškození doporučujeme Kupujícímu zboží nepřebírat a na tuto skutečnost upozornit Prodávajícího.

 

III.   Způsob uplatnění reklamace - osobně

 

1. Místem pro osobní uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího na adrese: Rýnovická 59,Jablonec nad Nisou,46601 

2. Provozní doba: po-pá: 9:00-12:00 13:00-18:00h so:9:00-12:00h

3. Pokud je pro reklamované zboží určen na území České Republiky autorizovaný servis, je Kupující povinen uplatnit reklamaci přímo v tomto servisu

4. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží na své náklady do místa uplatnění reklamace.

 

IV.  Způsob uplatnění reklamace – doručením

 

1. Adresa reklamačního oddělení je: Rýnovická59,Jablonec nad Nisou,46601

2. Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

  • nesmí být znečištěno

  • musí obsahovat popis závady, kontaktní údaje kupujícího a záruční list byl li vydán

  • požadovaný způsob řešení reklamace

3. Zboží z vyřízené reklamace je zasláno Kupujícímu s novou objednávkou nebo samostatně na náklady Kupujícího. Kupující si zboží také může osobně vyzvednout v provozovně Prodávajícího.

 

V.  Posouzení reklamace

 

1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, instalováním cizích mechanizmů, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba.

2. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

MmJkZDUxZG